Từng nhận được lời mời và có thời cơ thao tác làm việc tại những văn chống phong cách xây dựng có tiếng tại Pháp, KTS Nguyễn Tuấn Nghĩa vẫn ra quyết định quăng quật toàn cỗ, đồng ý 1 khởi đầu mời kể từ số 0 vì niềm tin “mình sẽ làm được nhiều không chỉ có vậy khi về VN”. Hành trình theo xua công việc KTS và xây dựng công ty phong cách xây dựng của anh là quy trình không ngừng bước ra ngoài vùng đáng tin cậy, không ngừng nâng cao độ quý hiếm cốt lõi và thách thức phiên mồi nhửn thân với những tiềm năng ngày càng khó hơn.