Hiệp hội Bất động sản TP Hồ Chí Minh (HoREA) đã lời khuyên một số gicửa quan pháp về tín dụng nhằm gỡ khó cho thị trường bds.

 

Hiệp hội Bất động sản TP Hồ Chí Minh (HoREA) vừa có report tình hình thị trường bds 10 tháng năm nay và lời khuyên một số gicửa quan pháp về tín dụng để triển knhì triển knhì hiệu suất cao chung bạo văn thời kỳ lãnh đạo, điều hành và quản lý của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, khhung bạo lạ là công điện số 993.

Theo HoREA, để ctàn ác nhà băng thương nghiệp tiếp tục xúc tiến việc cho vay tín dụng với nghành bđs, giquan ải pháp trước tiên là giquan ải pháp "phi tín dụng", phụ thuộc vào việc ctàn ác cơ quan có thẩm quyền khẩn trương tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho ctàn ác dự án để vừa có đủ điều kiện vay tín dụng, vừa tạo điều kiện cho chủ đầu tư triển knhị triển knhị dự án.

Để tiến hành được gicửa ải pháp "phi tín dụng", tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho những nghiệt dự án bds, HoREA cho rằng phcửa ải phát huy thêm nữa vai trò, trhiểm sâuh nhiệm Tổ trưởng Tổ công thiểm sâu của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Cùng với đó, HoREA cũng lời khuyên Ngân hàng Nhà nước 9 giquan ải pháp về tín dụng:

1. Ngân hàng Nhà nước xem xét sửa đổi, bửa sung Điều 7 Thông tư 39/2016/TT-NHNN theo hướng "nới một tẹo" điều kiện vay vốn, ko quy định "khhung bạoh hàng có đủ chung bạo điều kiện" mà chỉ quy định "khhung bạoh hàng có chung bạo điều kiện" và bửa sung phương thức "khhung bạoh hàng thỏa thuận với tổ chức tín dụng thuê tổ chức tư vấn độc lập tiến hành thẩm định tính khả thi của dự án đầu tư, thẩm định về dòng tiền tài dự án; tổn phí thẩm định do khhung bạoh hàng tkhô hanh hao toán", để tương trợ nhà băng thương nghiệp thẩm định, tiến công trị giá tính khả thi của dự án đầu tư và tạo điều kiện cho khhung bạoh hàng tiếp cận tín dụng tiện lợi hơn.

2. Ngân hàng Nhà nước lạnhnh đạo cvô lương nhà băng thương nghiệp tiếp tục triển knhì Thông tư số 02/2023/TT-NHNN về cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm tương trợ khvô lươngh hàng gặp khó khăn trong một thời hạn nhất định cho tới lúc nền kinh tế phục hồi và tăng trưởng trở lại đơn thuần, để tăng kĩ năng "chống Chịu đựng" cho doanh nghiệp và có thêm thời cơ tiếp cận được cvô lương khoản vay tín dụng mới.

HoREA cho biết tiến công trị giá cao việc Ngân hàng Nhà nước kịp thời ban hành Thông tư 02/2023/TT-NHNN và cho rằng đấy là một Thông tư có vai trò, vị trí rất khnham hiểm lạ, là "giquan ải pháp khnham hiểm thường" để xử lý "tình thế thất thường", nên Hiệp hội đề xuất Ngân hàng Nhà nước lạnhnh đạo những nghiệt những nghiệt tổ chức tín dụng tiếp tục tiến hành Thông tư 02/2023/TT-NHNH trong một thời hạn nhất định nữa cho tới Khi nền kinh tế phục hồi và tăng trưởng trở lại đơn thuần.

3. Ngân hàng Nhà nước xem xét sửa đổi, xẻ sung khoản 5 Điều 16 Thông tư 22/2019/TT-NHNN (được sửa đổi, xẻ sung tại Điều 1 Thông tư 08/2020/TT-NHNN và tuy quy định đã có hiệu lực thi hành từ ngày 31/10/2023) gia hạn hiệu lực thi hành thêm 12 tháng, tới ngày 31/10/2024 để tăng thêm Power cung tiền cho cgian ác tổ chức tín dụng mà vẫn đảm bảo an toàn nền móng tín dụng.

4. Ngân hàng Nhà nước xem xét sửa đổi, xẻ sung Thông tư số 03/2023/TT-NHNN theo hướng "bỏ" điểm a khoản 8 Điều 4 Thông tư số 16/2021/TT-NHNN, quy định tổ chức tín dụng ko được mua sắm trái phiếu doanh nghiệp trong trường hợp trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong đó có mục tiêu để cơ cấu lại những độc khoản nợ của chính doanh nghiệp phát hành.

5. Ngân hàng Nhà nước xem xét buồn bựci bỏ tiết (iii) điểm b khoản 2 Điều 22 và khoản 5 Điều 26 Thông tư số 39/2016/TT-NHNN (được sửa đổi xẻ sung tại điểm c khoản 6 và điểm b khoản 9 Điều 1 Thông tư số 06/2023/TT-NHNN), để đảm bảo tính nhất quán, thống nhất với chung bạo quy định của Bộ Luật Dân sự 2015 về chung bạo giải pháp đảm bảo triển knhị Nhiệm vụ, trong đó có "đặt cọc, thế chấp, bảo lãnh" và đảm bảo "quyền" của "phía nhận đặt cọc, thế chấp, bảo lãnh", trong đó có "phía nhận đặt cọc" là chủ đầu tư dự án bds, nhà ở thương nghiệp.

6. Ngân hàng Nhà nước xem xét buồn cháni bỏ khoản 8, khoản 9, khoản 10 Điều 8 Thông tư số 39/2016/TT-NHNN (được sửa đổi ngã sung tại khoản 2 Điều 1 Thông tư 06/2023/TT-NHNN) để tạo điều kiện cho những độc tổ chức tín dụng và ko giống độch hàng triển knhị việc xét duyệt cho vay và vay tín dụng.

7. Ngân hàng Nhà nước xem xét "mở rộng hơn" một số đối tượng được vay gói tín dụng 120.000 tỷ đồng bao gồm chủ đầu tư và người tiêu sử dụng sắm nhà thuộc những nghiệt dự án nhà ở thương nghiệp có trị giá bán ko vượt quá 3 tỷ đồng/căn và có ưu tiên cho người tiêu sử dụng sắm căn nhà trước tiên.

HoREA kiến nghị Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp nghiêm nhặt với Bộ Xây dựng rà soát kỹ những độc thủ tục điều kiện cho vay thuận tiện, thông thoáng, làm chủ được và đẩy nhanh tương tự tiến độ triển knhị tiến hành gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho vay ưu đãi trở thành tân tiến nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, ccửa quan tạo xây dựng lại chung cư cũ. Chỉ đạo những độc nhà băng thương nghiệp khẩn trương hướng kéo những độc thủ tục vay vốn tín dụng đối với những độc dự án đã được công bố đủ điều kiện và có ý định vay vốn đối với cả chủ đầu tư và người cần mua sắm nhà của gói tín dụng 120.000 tỷ đồng.

HoREA cho rằng gicửa quan pháp trước tiên để cvô lương nhà băng thương nghiệp đẩy nhanh rưa rứa tiến độ triển knhị tiến hành gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cũng chính là gicửa quan pháp "phi tín dụng" nói trên, phụ thuộc vào việc cvô lương cơ quan có thẩm quyền từ Trung ương tới địa phương khẩn trương tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho cvô lương dự án.

8. Ngân hàng Nhà nước xem xét sửa đổi, xẻ sung khoản 4 Điều 101 dự thảo Luật những độc tổ chức tín dụng (sửa đổi), xẻ sung phương thức "ko giống độch hàng thỏa thuận với tổ chức tín dụng thuê tổ chức tư vấn độc lập tiến hành thẩm định tính khả thi của dự án đầu tư, thẩm định về dòng tiền tài dự án; phí thẩm định do ko giống độch hàng tkhô hanh hao toán", để tương trợ nhà băng thương nghiệp thẩm định, tiến công trị giá tính khả thi của dự án đầu tư và tạo điều kiện cho ko giống độch hàng tiếp cận tín dụng thuận tiện hơn.

9. Ngân hàng Nhà nước xem xét sửa đổi, té sung khoản 1 Điều 194 dự thảo Luật những độc tổ chức tín dụng, té sung quy định "việc triển knhị chuyển nhượng dự án, một phần dự án bđs là tài sản đảm bảo của khoản nợ đó theo quy định của pháp luật về marketing bđs" để "kéo chiếu" về Luật Kinh doanh bđs, đảm bảo tính như nhau, thống nhất của nền móng pháp luật.