Trong số 630 ứng viên được thừa nhận chức gianh GS, PGS năm 2023 sở hữu 58 ứng viên đạt tiêu chuẩn chỉnh chỉnh thừa nhận chức gianh GS, 572 ứng viên đạt tiêu chuẩn chỉnh chỉnh thừa nhận chức gianh PGS.

Ngày 6/mộtmột, Hội đồng GS Nhà nước đã công bố gianh sách ứng viên được thừa nhận đạt chuẩn chỉnh chỉnh GS, PGS năm 2023. Đây là kết quả xét tại Phiên bọn họp lần thứ XII của Hội đồng GS Nhà nước nhiệm kỳ 20một8-2023, trình làng ngày 4-5/mộtmột nửa023.

Cụ thể, mang 630 ứng viên đủ tiêu chuẩn chỉnh chỉnh thừa nhận chức gianh GS, PGS năm 2023 từ 648 ứng viên được 28 Hội đồng GS ngành/liên ngành khuyến nghị.

Trong số đó, với 58 ứng viên đạt tiêu chuẩn chỉnh chỉnh thừa nhận chức gianh GS, 572 ứng viên đạt tiêu chuẩn chỉnh chỉnh thừa nhận chức gianh PGS. Như vậy, đối với số lượng ứng viên được Hội đồng GS ngành/liên ngành đưa lên, tỷ trọng ứng viên đạt tiêu chuẩn chỉnh chỉnh thừa nhận GS, PGS trong năm này đạt 97%. So với Hội đồng GS trung tâm, tỷ trọng đạt sắp 85%.

Ngành Xây dựng - Kiến trúc được thừa nhận 2 GS và 22 PGS, trong đó mang 4 phái nữ PGS.

Ngành Xây dựng - Kiến trúc có thêm 2 Giáo sư và 22 Phó giáo sư

Ngành Xây dựng - Kiến trúc có thêm 2 Giáo sư và 22 Phó giáo sư

Ngành Xây dựng - Kiến trúc có thêm 2 Giáo sư và 22 Phó giáo sư

Ứng viên GS trẻ nhất được thừa nhận là GS Nguyễn Văn Tuấn (sinh vào năm một977) chuyên ngành Xây dựng, thao tác làm việc và công tác tại Trường Đại chúng tac Xây dựng Thành Phố Hà Nội.

3 PGS cùng sinh vào năm một985, cùng chuyên ngành Xây dựng, gồm nữ giới PGS Bùi Phương Trinh (Trường Đại bọn học Bách khoa, ĐHQG TP.HCM); PGS Phạm Ngọc Hiếu (Đại bọn học Kiến trúc Thành Phố Hà Nội); PGS Đặng Việt Hưng (Trường Đại bọn học Xây dựng Thành Phố Hà Nội).

PGS trẻ nhất sinh vào năm một989, là Lại Văn Quý, chuyên ngành Xây dựng (Trường Đại chúng tac Bách khoa, ĐHQG TP.HCM).