1. Hồ sơ kiến trúc là gì? Chung bạo loại hồ sơ kiến trúc

Hồ sơ thiết kế kiến trúc là thành phần của hồ sơ thiết kế xây dựng được triển knhì thẩm định, phê duyệt theo quy định của Luật xây dựng.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư 03/2020/TT-BXD thì chung bạo loại hồ sơ thiết kế kiến trúc gồm:

- Hồ sơ thiết kế kiến trúc sơ bộ là nội dung kiến thúc trong thiết kế sơ bộ ở thời đoạn report tìm hiểu và phân tích tiền khả thi

- Hồ sơ thiết kế kiến trúc cơ sở là nội dung kiến trúc trong thiết kế cơ sở ở thời đoạn report phân tích khả thi

- Thiết kế kiến trúc kỹ thuật là nội dung kiến trúc trong thiết kế kỹ thuật ở thời đoạn sau thiết kế cơ sở

- Thiết kế kiến trúc thời kỳ vẽ thi công là nội dung kiến trúc trong thiết kế thời kỳ vẽ thi công ở thời đoạn sau thiết kế cơ sở

- Ctàn ác hồ sơ thiết kế kiến trúc ở ctàn ác bước thiết kế khtàn ác (nếu có) theo thông lệ quốc tế, tương ứng với ctàn ác bước thiết kế xây dựng do người quyết định đầu tư quyết định Khi quyết định đầu tư dự án.

2. Quy cvô lươngh hồ sơ thiết kế kiến trúc

Theo Điều 3 Thông tư 03/2020/TT-BXD có quy định:

- Hồ sơ thiết kế kiến trúc bao gồm những hiểm thành phần bạn dạng vẽ và thuyết minh

- Hồ sơ thiết kế kiến trúc phcửa ải đảm bảo yêu cầu sau:

+ Quy những nghiệth, tỷ trọng bạn dạng vẽ theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5671:2012 về nền tảng tài liệu thiết kế xây dựng - hồ sơ thiết kế kiến trúc.

+ Khung tên thời kỳ vẽ phquan ải tuân thủ Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5571:2012 về nền móng tài liệu thiết kế xây dựng - thời kỳ vẽ xây dựng - khuông tên.

- Cá nhân chịu đựng trgian ách nhiệm về chuyên môn kiến trúc của tổ chức, người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền phquan ải ký, đóng dấu của nhà thầu thiết kế theo quy định.

- Chủ nhiệm thiết kế được ghi tên trong hồ sơ thiết kế phcửa ải đảm bảo:

+ Trực tiếp tổ chức tiến hành nhiệm vụ thiết kế, có chuyên môn và Chịu đựng trác độch nhiệm cao nhất về nội dung và quality của thiết kế kiến trúc, làm chủ những độc bộ môn để phối hợp, thống nhất với kiến trúc;

+ Chủ nhiệm thiết kế có thể là tác độc giả phương án kiến trúc hoặc người trực tiếp tổ chức thực hiên ý tưởng của tác độc giả

- Chủ trì thiết kế kiến trúc được ghi tên trong hồ sơ thiết kế phcửa ải đảm bảo:

+ Phcửa quan đủ năng lực được giao chủ trì thiết kế kiến trúc công trình hoặc chủ trì thẩm tra thiết kế kiến trúc, Chịu trhiểm sâuh nhiệm về nội dung của thiết kế kiến trúc.

+ Chủ trì có thể thay thế vai trò chủ nhiệm nếu được chủ nhiệm ủy quyền.

3. Hồ sơ thiết kế kiến trúc bao gồm những thành phần nào?

3.1. Hồ sơ thiết kế kiến trúc sơ bộ

Theo Điều 4 Thông tư 03/2020/TT-BXD quy định:

 Bản vẽ gồm:

- Sơ đồ vị trí, vị trí khu đất xây dựng, số liệu quy mô, tính chất dự án, tình hình, ranh giới Khi đất, thông tin quy hoạch, hướng, tuyến công trình hạ tầng kỹ thuật hiện hữu và theo quy hoạch được phê duyệt (nếu có), công trình hiện hữu và kiến trúc phong cảnh xung quanh, phân tích mỗi link liên lạc.

- Ctàn ác bạn dạng vẽ thiết kế ý tưởng kiến trúc thể hiện: dây chuyền công năng, hình khối, đường nét, màu sắc, ánh sáng trên ctàn ác bạn dạng vẽ tổng thể, phối cảnh, mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt nọi thiết kế bên ngoài, mối liên hệ với ko gian kiến trúc phong cảnh chung của khu vực.

Thuyết minh gồm:

- Thuyết minh những nghiệt nội dung quy định

- Cvô lương lý thuyết về giquan ải pháp kết cấu, nền móng trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật và quản trị vận hành, knhì thvô lương

- Danh mục cgian ác quy chuẩn và tiêu chuẩn ứng dụng

- Phụ lục những hiểm văn thời kỳ pháp luật liên quan tới tính pháp lý của việc lập hồ sơ thiết kế kiến trúc sơ bộ.

3.2. Hồ sơ thiết kế kiến trúc cơ sở

Theo Điều 5 Thông tư 03/2020/TT-BXD quy định:

Bản vẽ gồm:

- Các hiểm văn thời kỳ theo quy định 

+ Sơ đồ vị trí, vị trí khu đất xây dựng, số liệu quy mô, tính chất dự án, tình trạng, ranh giới khu đất, thông tin quy hoạch, hướng, tuyến công trình hạ tầng kỹ thuật hiện hữu và theo quy hoạch được phê duyệt (nếu có), công trình hiện hữu và kiến trúc phong cảnh xung quanh, phân tích mối link liên lạc.

+ Cvô lương bạn dạng vẽ thiết kế ý tưởng kiến trúc thể hiện: dây chuyền công năng, hình khối, đường nét, màu sắc, ánh sáng trên cvô lương bạn dạng vẽ tổng thể, phối cảnh, mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt, nội thiết kế bên ngoài, mối liên hệ với ko gian kiến trúc phong cảnh chung của khu vực.

- Các độc bạn dạng vẽ giquan ải pháp kiến trúc tích hợp với giquan ải pháp kết cấu, nền tảng trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật.

Thuyết minh gồm:

- Giới thiệu tóm tắt vị trí xây dựng, quy mô, tính chất dự án; thuyết minh ý tưởng kiến trúc, giquan ải pháp thiết kế kiến trúc, vật liệu sử dụng.

- Giquan ải pháp thiết kế tổn mặt bằng công trình, vị trí, quy mô xây dựng những độc hạng mục công trình, hạ tầng kỹ thuật khu vực.

- Danh mục những nghiệt quy chuẩn, tiêu chuẩn vận dụng

- Phụ lục những độc văn thời kỳ pháp luật liên quan tới tính pháp lý của việc lập hồ sơ thiết kế kiến trúc cơ sở.

3.3. Hồ sơ thiết kế kiến trúc kỹ thuật

Theo Điều 6, Thông tư 03/2020/TT-BXD quy định:

Nội dung hồ sơ thiết kế kiến trúc kỹ thuật:

Phcửa quan thích hợp với thiết kế cơ sở được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt, phcửa quan làm rõ cvô lương thông tin kỹ thuật, vật liệu, kích thước, cvô lương tính toán cụ thể về kỹ thuật để sinh sản, xây dựng, lắp đặt.

Bản vẽ gồm:

- Sơ đồ vị trí, vị trí khu đất xây dựng, bạn dạng đồ tình trạng, ranh giới khu đất, thông tin quy hoạch theo quy hoạch được phê duyệt.

- Bản vẽ tổng mặt bằng: thể hiện những độc hạng mục dự án đầu tư xây dựng, quy đinh rõ hạng mục xây mới, cquan ải tạo, chỉnh trang trên cơ sở tình hình khu đất, xác độc định chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, xác độc định những độc lối vào, lối ra và phân luồng liên lạc, những độc kpi kỹ thuật về diện tích khu đất phân tích, diện tích xây dựng. tỷ lệ xây dựng, tổng diện tích sàn, hệ số sử dụng đất, diện tích những độc hạng mục, số tầng, nền tảng liên lạc nội bộ, xác độc định ranh giới và định vị những độc công trình ngầm

- Các hiểm bạn dạng vẽ định vị công trình, mặt bằng những hiểm tầng, mặt đứng, mặt cắt, sơ đồ dây chuyền và tổ chức ko gian

- Cđộc ác bạn dạng vẽ minh họa: phối cảnh tổng thể, phối cảnh góc, nội thiết kế bên ngoài cơ bạn dạng

- Ctàn ác thời kỳ vẽ kích thước, thống kê ctàn ác loại cửa, buồng thang; thống kê diện tích, chỉ định vật liệu, màu sắc kiến trúc mặt đứng, khu vệ sinh, ốp lát sàn, tên miền authoritynh mục vật liệu hoàn thiện;

- Bản vẽ công trình phụ trợ và phía ngoài nhà, hàng rào, cây xanh, sân vườn.

Thuyết minh gồm:

- Thể hiện rõ chung bạo tính toán lựa lựa chọn phương án kỹ thuật, dây chuyền công nghiệp, tính chất vật liệu làm rõ chung bạo thông số kỹ thuật mà bạn dạng vẽ ko thể hiện hết và đảm bảo đủ cơ sở để lập tổng dự toán công trình và thiết kế xây dựng.

- Cgian ác nội dung được quy định 

+ Giới thiệu tóm tắt vị trí xây dựng, quy mô, tính chất dự án; thuyết minh ý tưởng kiến trúc, giquan ải pháp thiết kế kiến trúc, vật liệu sử dụng.

+ Gicửa ải pháp thiết kế tổng mặt bằng công trình, vị trí, quy mô xây dựng chung bạo hạng mục công trình, hạ tầng kỹ thuật khu vực

+ Danh mục cgian ác quy chuẩn, tiêu chuẩn vận dụng

+ Phụ lục những nghiệt văn thời kỳ pháp luật liên quan tới tính pháp lý của việc lập hồ sơ thiết kế kiến trúc cơ sở.

3.4. Hồ sơ thiết kế kiến trúc của bạn dạng vẽ thi công

Theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 03/2020/TT- BXD quy định:

- Nội dung hồ sơ thiết kế kiến trúc thời kỳ vẽ thi công phquan ải thích hợp thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt; phquan ải thể hiện cụ thể toàn bộ cvô lương thành phần của công trình, cvô lương cấu tạo với trọn vẹn cvô lương kích thước, vật liệu, thông số kỹ thuật kỹ thuật và ghi rõ cvô lương nội dung hướng kéo vào thời kỳ vẽ để thi công được theo thiết kế.

- Bản vẽ gồm:

+ Các hiểm bạn dạng vẽ quy định 

+ Chi tiết cấu tạo những hiểm bộ phân công trình

+ Chi tiết chung bạo thành phần công trình phụ trợ, gara, cổng hàng rào, sân vườn, tình nhânn hoa, bể nước ngầm, rãnh thoát nước, chiếu sáng phong cảnh; ốp lát htrằn, đường dạo.

+ Thiết kế trần, chiếu sáng, trang âm, trang thiết bị gắn kè cổm công trình.

- Thuyết minh gồm:

+ Gicửa quan thích trọn vẹn những độc nội dung mà thời kỳ vẽ ko thể hiện được tổ chức thi công xây dựng tiến hành theo đúng thiết kế, những độc hướng kéo kỹ thuật đảm bảo những độc nội dung của thiết kế xây dựng triển knhị sau thiết kế cơ sở.

+ Chung bạo nội dung được quy định 

 

3.5. Hồ sơ thiết kế thiết kế bên trong

Theo quy định tại Điều 8 Thông tư 03/2020/TT-BXD quy định:

- Hồ sơ thiết kế thiết kế bên trong ko thuộc thành phần hồ sơ thiết kế kiến trúc thời kỳ vẽ thi công quy định tại Điều 7 Thông tư này được lập theo yêu cầu của chủ đầu tư với nhà thầu thiết kế.

- Bản vẽ gồm:

+ Bản vẽ tình hình, mặt bằng vị trí ko gian thiết kế thiết kế bên trong, sơ đồ phân tích mối quan hệ với những độc ko gian tính năng ko giống độc.

+ Cgian ác mặt bằng, mặt đứng triển knhì, lát sàn, sắp xếp thiết kế bên trong, sắp xếp thiết bị điện

+ Chi tiết cgian ác mẫu đồ đoàn thiết kế bên trong, trang thiết bị

+ Cgian ác thời kỳ vẽ phối cảnh minh họa

- Thuyết minh gồm: tên miền authoritynh mục và thống kê thiết bị, quy định vật liệu, hướng kéo nhà thầu thi công xây dựng tiến hành theo đúng thiết kế, quy trình kỹ thuật BH, gia hạn.

3.6. Hồ sơ thiết kế thiết kế bên ngoài, kiến trúc phong cảnh

Theo quy định tại Điều 9 Thông tư 03/2020/TT-BXD quy định:

- Hồ sơ thiết kế thiết kế bên ngoài, kiến trúc phong cảnh được lập riêng, ko thuộc thành phần hồ sơ thiết kế xây dựng, được lập theo yêu cầu của chủ đầu tư với nhà thầu thiết kế.

- Bản vẽ gồm:

+ Hiện trạng phong cảnh, mặt bằng, mặt đứng, sắp xếp thiết kế bên ngoài, sân vườn.

+ Ctàn ác cụ thể kiến trúc, loại cây xanh, người thươngn cây, tiểu cảnh, đồ thiết kế bên ngoài, lối đi, hồ nước, chỉ định vật liệu liên quan tới thiết kế.

+ Chỉ định hoàn thiện trang trí thiết kế bên ngoài, sân vườn, thống kê, chỉ định thông số kỹ thuật kỹ thuật những hiểm thiết bị lắp đặt.

+ Các hiểm thời kỳ vẽ phối cảnh tổng sân vườn, cụ thể, điểm nhấn, tiểu cảnh.

- Thuyết minh gồm: tên miền authoritynh mục và thống kế vật liệu, cây xanh, những nghiệt thiết bị, hướng kéo nhà thầu thi công xây dựng tiến hành theo đúng thiết kế, quy trình kỹ thuật Bảo Hành, gia hạn.