Tàn tích của một quần thể kiến trúc tráng lệ sẽ được knhì quật ở tỉnh Chiết Giang, phía đông Trung Quốc.